Professionals & Organisaties

Medicta ondersteunt professionals én organisaties bij ontwikkeling en realisatie van hun ambities.

Sleutelbegrippen: Leiderschap, Creativiteit, Verbinding, Integraal, Veilige Leeromgeving

Interactie & Groepsdynamica

Medicta is gespecialiseerd in teamtrainingen en personal coaching.

Sleutelbegrippen: Leren door te doen, Multidisciplinair, Groepsdynamica, Attitude, Communicatie en Conflictbemiddeling 

 

Zorgtechnologie

Medicta ondersteunt bij kwaliteit, veiligheid en doelmatige inzet van (zorg-)technologie.

Sleutelbegrippen: Veiligheid , Bekwaamheid,  Kwaliteitsborging, Governance,  Convenant, Risicomanagement 


ONTWIKKELING ORGANISATIES & PROFESSIONALS

Medicta helpt organisaties, teams en professionals te innoveren en ontwikkelen. 

Visie: Inspelen op steeds veranderende omstandigheden vraagt verbinding tussen en creativiteit vanuit een diversiteit aan disciplines, met soms verschillende belangen en met perspectief op ieders persoonlijke ontwikkeling.

Doelstelling: Met de professionals in de organisatie onderzoeken welke drijfveren, capaciteiten en mogelijkheden in het werk aanwezig zijn, in combinatie met betekenisgeving voor organisatie, klanten/patiënten en de professional zelf. Een zorgvuldige diagnose gaat vooraf voorafgaand aan een solide integrale ontwikkeling

Doelgroepen: Raden van Bestuur, Medische Staf, Managementteams, Maatschappen, Besturen, Afdelingen, teams en individuele professionals

Voorbeelden:

 • Succesvolle invoering van integraal risicomanagement in zorginstellingen
 • Begeleiding van verandertrajecten in opdracht van Raad van Bestuur / Medische Staf
 • Ondersteuning beleidsvisie en management development bedrijfsleven
 • Bestuursadviseur bij transities
 • Strategisch adviseur voor Raad van Bestuur, Medisch Stafbestuur, Raad van Toezicht
 • Quick- scan op integrale bedrijfsdoelstellingen en implementatie daarvan inde praktijk

Medicta werkt samen in een breed netwerk van organisatiedeskundigen en werkt uitsluitend met ervaren en erkende professionals.

 

INTERACTIE & GROEPSDYNAMICA

Medicta heeft zich gespecialiseerd in teamtrainingen en professionele coaching.

Sleutelbegrippen zijn: interactietrainingen, teambuilding, communicatiestijlen, conflictbemiddeling, leiderschapsstijlen, intervisie.

Medicta combineert een persoonlijke aanpak met een brede achtergrond vanuit o.a. sociologie, psychologie en groepsdynamica.

Binnen Medicta zijn diverse testen, vragenlijsten en methoden beschikbaar, tevens vanuit de expertise als Master Birkman Consultancy.

Voorbeelden:

 • Medica verzorgt onderwijs op universiteiten, MBA opleidingen, (na-)scholingstrajecten voor medisch specialisten en managementdevelopment in Nederland en België
 • Team trainingen in een externe omgeving (outdoor), behoren tot de specialiteiten van Medicta.
 • Voor medisch specialisten en bestuurders in de zorg is een speciale Masterclass ontwikkeld op het gebied van persoonlijke- en team ontwikkeling: ‘De Leerspiegel’
 • Medicta maakt desgewenst programma’s op maat, zoals over procesbegeleiding, (professionele) attitude, leiderschap en communicatie.

 

ZORGTECHNOLOGIE

Medicta helpt organisaties bij het invoeren van integraal risicomanagement en kwaliteitsborging zorgtechnologie.

Sleutelbegrippen zijn doelmatigheid,  kwaliteitsborging, veiligheid, procesoptimalisatie en voldoen aan wet- en regelgeving ( Convenant).

Voorbeeld opdrachten:

 • Medicta is referent bij implementatie van implementatietrajecten van bijvoorbeeld NIAZ en/of het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie.
 • Quick-scans Kwaliteitsborging en Risicobeheersing
 • Implementatie integrale Kwaliteitsborging conform richtlijnen Convenant Medische Technologie.
 • Medicta is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits en vrijgave-toetsen op alle gebieden van zorgtechnologie.
 • Erkend opleider post-master opleiding tot Professional Doctorate in Engineering (PDEng / Qualified Medical Enhineer)
 • (Mede-)auteur van richtlijnen, veldnormen en adviesrapporten Overheid en Beroepsgroepen

MEDICTA B.V.
Rijssenseweg 5
7495 RP Ambt Delden

Tel. +31 (0)6 1299 2536
info@medicta.nl

KvK nr:    08208393
BTW nr:  NL 821375581B01

IBAN:     NL 26 RABO 0153.119.519
Algemene voorwaarden